Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Bent Dagelykke. Afbud fra Per Holm (ferie). Seneste mødereferat gennemgået og underskrevet.


1. Indkomne mails og breve


Mails modtaget vedrørende snerydning – Per svarer når han vender tilbage fra ferie.


2. Budget

Forslag til budget for det kommende år var på forhånd blevet udarbejdet, og efter et par små justeringer på mødet blev man enige om budgettet der nu skal præsenteres på den kommende generalforsamling.


3. Gartneraftalen


Der var kommet et fornyet tilbud fra Peter Lund, angående rensning, beskæring og sprøjtning af diverse kanter i rundinger, samt de 4 stier på Stenbukvej. Tilbuddet var justeret i forhold til sidste møde, og er medregnet i budgettet under sommer vedligeholdelse.


4. Forslag til generalforsamlingen


Når der foretages ejerskifte ”glemmer” ejendomsmægleren ofte, at udfylde/informere den nye ejer om grundejerforeningen. Dette medfører ofte at der ”glemmes” at betale til vores forening, som efterfølgende så modtager et krav om ekstra gebyr. 
Dette gebyr, der blev vedtaget på den seneste generalforsamling, er ifølge gældende lov for højt. Derfor skal dette gebyr bringes i overensstemmelse med gældende lov på den kommende generalforsamling.


5. Næste møde


Næste møde er den årlige Generalforsamling som afholdes mandag 24. marts klokken 19:00 på Ejby Skole. Der indkaldes ifølge foreningens vedtægter med 14 dages varsel.


Per Holm, Sekretær