Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm.  Ingen afbud.

 

1. Konstituering af bestyrelsen.

 

Formand           Erling Madsen                        Sikavej 52          56820972

Næstformand     Flemming Gjermandsen            Sikavej 65          56822321

Kasserer           Nina Espenhein                      Stenbukvej 45     56730413

Best.medlem      Annette Søndergaard             Stenbukvej 53     56821358

Sekretær           Per Holm                              Sikavej 19          56821416


2. Opgaver fra Generalforsamlingen.

 

De væltede træer udfor Stenbukvej 25 og Sikavej 17 fjernes af vores gartner, tilligemed de grene og kviste der ligger i bunker ved f.eks. Sikavej 44.
AS koordinerer med gartneren, både nu og i fremtiden

 

PostDanmark kører ind over vores græsarealer. EM kontakter PostDanmark i morgen.

 

Hastighedsnedsættende foranstaltninger på Stenbukvej. FG kontakter politiet og forsøger at få en målervogn med hastighedsvisning opsat for at opnå en præventiv effekt. Samtidigt forespørges om mulighed for at opsætte skilte med ”Legende børn”.

 

EjbySyd har overtaget legepladsen, og forsikringsforholdene omkring denne er nu undersøgt af EM. Vi forsikrer legepladsen samt forsikrer samtidigt generelt vedr. forsvarlig snerydning på grundejerforeningens område.


3. Sommervedligeholdelse.

 

Forårets rundgang i vort område er berammet til at ske mandag 30.maj, hvor der startes på pladsen hvor NE og AS bor klokken 18:30 præcis.

 

4. Fællesforeningen.

 

Det ødelagte bænkesæt på fodboldbanen fjernes snarest af FG. Den fjernede beplantning mellem træerne ved boldbanen, forårsager problemer med bolde mod de parkerede biler udfor Sikavej 61, 63 og 65. Dette problem skal hurtigst muligt behandles i Fællesforeningen.

 

5. Legepladsen.

 

Gyngerne skal repareres, alternativt skal nyt gyngestativ købes og opsættes. EM undersøger dette snarest. Svævebanen er i god stand, og skal ikke vedligeholdes eller repareres på nuværende tidspunkt.

Sandkassen nedlægges og der sås græs på stedet. EM spørger om Erik Palsing vil udføre dette arbejde.


6. Næste møde

 

Dato for næste møde er aftalt til Mandag 13. juni kl. 19:30 og afholdes hos NE.