Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Bent Dagelykke. Ingen afbud.

 

1. Indkomne mails og breve

 

Modtagne mails i perioden siden sidst blev gennemgået. PH besvarer.

Modtaget brev fra Lundberg Data vedr. vores C5 – PH kontakter og informerer om at vi ikke har en vedligeholdelses- og/eller opdateringsaftale.

 

2. Til behandling

 

Snerydning: Vi fortsætter med snerydningsaftalen med Rasmus Hansen, Sikavej 9 i vinteren 2012.

Pladsrenovering: Vi indhenter tilbud på renovering af vendepladsen Sikavej 34-52 – ansvarlig Bent Dagelykke.

Gartneraftalen: Den kommende aftale med gartneren skal defineres meget detaljeret, både hvor og i hvilket niveau vi ønsker vedligeholdelsen. Bent Dagelykke er ansvarlig for dette, og udarbejder en skitsetegning som skal benyttes som udgangspunkt til at forhandle prisniveau for en kommende gartneraftale. Bent Dagelykke indhenter 2-3 tilbud som præsenteres på næste bestyrelsesmøde den 13. februar.

Fejl ved kloakdæksel:

Flemming Gjermandsen skaffer en pris på rettelse/reparation/udskiftning af kloakdæksel på plads nummer 1 på Stenbukvej.

Traktor: Muligt indkøb af lille traktor – som beskrevet i seneste referat – er nu undersøgt og dette opgives igen da det ikke vil give den ønskede besparelse for vores forening.

Gadebelysning:
Vores gadebelysning trænger til en grundig gennemgang fra kommunens side. Bent Dagelykke har ringet og rykket kommunen flere gange – dette fortsættes.

 

3. Regnskab

 

Da foreningens kasserer Lene Bøttcher ikke ønsker at genopstille ved den kommende generalforsamling skal der findes en ny kandidat til kassererposten. Bestyrelsen arbejder på at finde en egnet kandidat.

 

4. Næste møde

 

Næste møde afholdes 13. februar klokken 19:00 hos Per Holm.