Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm. Ingen afbud til mødet.
Seneste mødereferat gennemgået og underskrevet.


 


1. Indkomne mails og breve


Ingen mails til foreningen siden sidste bestyrelsesmøde.


 


2. Til orientering/behandling


 


Foreningen har i hast måttet skifte webhotel, da vores hidtidige host  ”Cliche” ikke mere understøtter en asp-baseret løsning. Da vi på nuværende tidspunkt ikke mener der er behov for udvikling af en ny og mere moderne website, bibeholder vi vores ”gamle” og har nu skiftet til webhotel under UnoEuro med øjeblikkelig virkning. Action: Per

Vi er blevet kontaktet af en beboer på Assendrupvej vedrørende en planlagt trafikal omlægning af trafikken. Angiveligt påtænker man i Køge Kommune at gennemtvinge tung trafik langs Ejbyvej til den nye udvidede Fragt- og Godsterminal i Ølby. Både til- og frakørsel fra både nord- og syd på motorvejen ved Vemmedrup ser ligeledes ud til at blive etableret. Vi er ikke interesseret i yderligere trafik på Ejbyvej, så vi påtænker at koordinere en underskriftsindsamling med de øvrige berørte borgere i området. Følg med på foreningens website om udviklingen omkring dette. Action: Flemming


3. SF-stenPer kontakter Skovbo Fliseservice så vi kan få udbedret de relativt få steder hvor der er problemer. Action: Per


4. RegnskabSom bekendt og som accepteret på seneste generalforsamling ønsker foreningens mangeårige kasserer Lene Bøttcher ikke at fortsætte på posten. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til selv at finde en kvalificeret afløser i perioden. Dette er nu sket, idet den tidligere formand for EjbySyd Henrik Jensen, Sikavej 17 har accepteret at fortsætte som kasserer i foreningen. Lene og Henrik arrangerer med formand Flemming Gjermandsen hvornår kassererskiftet finder sted. Action: Lene og Flemming5. Næste møde


 


Næste møde blev aftalt til 7. januar klokken 18:30 og afholdes hos Bent.


 


 


Per Holm, Sekretær