Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Flemming Gjermandsen. Afbud fra Erling Madsen.

 

 

1. Seneste referat.

Seneste mødereferat blev gennemgået og underskrevet.

 

2. Orientering fra formanden.

Nabostrid på grund af ulovlig placering af stor varevogn er nu tilendebragt, idet varevognen ikke holder ulovligt parkeret mere. Ingen nye sager siden sidst.

 

3. Regnskab.

Regnskabet blev forelagt bestyrelsen og gennemgået med henblik på den kommende revision som er aftalt til at finde sted 16. januar kl 19:30 hos Nina Espenhein.

Budget for det kommende år forhandlet og endeligt aftalt.

 

4. Sommervedligeholdelse.

AS kontakter Anders Tegners (stubfræseren.dk) for at få et tilbud på næste års sommervedligeholdelse, samt at aftale fjernelse af grenbunke udfor Stenbukvej 63.
Der er stadig intet svar fra Teknisk Udvalg vedr. etablering af chikaner på Stenbukvej, som nu er overtaget af ny Køge Kommune. NE og AS rykker endnu en gang for svaret.

 

5. Næste møde

Dato for næste møde blev aftalt til Mandag 19. Februar. Mødet afholdes hos EM.