Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm. Ingen afbud.


 


1. Seneste referat.


Seneste mødereferater blev gennemgået og underskrevet.


 


2. Regnskab.


Nina orienterede om at alle undtagen 4 har betalt kontingent. Rykkerprocedure for de resterende 4 startes nu.


 


3. Nye beboere.


Det blev besluttet for fremtiden at et medlem fra bestyrelsen byder nye beboere velkommen med en lille buket og introducerer grundejerforeningen.


 


4. Kautionsforsikring.


Denne forsikring kræver at vi skifter til en registreret revisor, hvilket igen betyder at vi ikke kan bibeholde de på generalforsamlingen valgte revisorer. Dette faktum kombineret med en extraudgift på ca. 5000 kroner for selve forsikringen samt yderligere revisionssalær gør, at bestyrelsen har besluttet at fortsætte uden kautionsforsikring.
Iøvrigt bør vore valgte revisorer ikke hedde revisorer på grund af risikoen for personlig hæftelse. De bør derfor for fremtiden benævnes bilagskontrollanter.


 


5. Vejchikaner på Stenbukvej.


Efter en del forespørgsler og kontrolopringninger ”her og der” har vi nu bestilt 6 vej chikaner til Stenbukvej som leveres snarest. 


6. Eventuelt.


Foreningen opretter en fælles maildresse: ejbysyd@hotmail.com. Dette for at undgå at mails til foreningen ikke tilsendes bestyrelsesmedlemmernes private mailadresser.7. Næste møde


Dato for næste møde blev aftalt til 6. september. Mødet afholdes hos Nina.