Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Lene Bøttcher. Ingen afbud til mødet.
Seneste mødereferat gennemgået og underskrevet.


1. Indkomne mails og breve


Ingen mails til foreningen siden sidste bestyrelsesmøde.


2. Til orientering/behandling


På Fællesforeningens møde den 7. nevember blev det besluttet af græsklipperen skal udskiftes. I skrivende stund er dette allerede sket. Da den nye maskine er en hel del større end den gamle, er det nødvendigt at udvide skuret hvor græsklipperen opbevares. Træet der ”stod i vejen” for denne udvidelse er derfor fældet.


De fleste træer ved stien mod naurhækken fjernes og rodfræses.


Der opsættes 3 skraldespande langs stien fra legepladsen ned mod vandværket, i håb om at hundeluftere vil aflevere de små plasticposer i disse skraldespande.


3. SF-sten


Per har aftalt med Skovbo Fliseservice hvor der konkret skal foretages reparation og udbedring af SF-sten belægningerne. Arbejdet udføres i den kommende periode.


4. Regnskab


Regnskabet er afsluttet og er klar til aflevering hos foreningens revisorer. Som bekendt fratræder nuværende kasserer Lene Bøttcher. 

5. Næste møde


Næste møde blev aftalt til 25. februar klokken 18:30 og afholdes hos Bent.


Per Holm, Sekretær