Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Lene Bøttcher. Ingen afbud.

Ingen mails modtaget på vores mail adresse siden sidste møde.

 

1. Legepladsen

Mødet startede med en besigtigelse af den nye legeplads som er opsat i løbet sommeren. Der er små ulemper ved opstillingen som vi påpeger overfor INDU som er det firma der har opsat og driver legepladsen.
Der mangler en trappe op til toppen af tårnet, de mindste kan ikke komme op. Ligeldes er gynderne opsat for højt så kun de større børn kan benytte gyngerne. Kanten mod græsplænen er for høj, vi undersøger om gartneren kan udjævne dette.
Jordvolden tilpasses af vores gartner inden vinter så den kan benyttes som kælkebakke.

Der skal være en lokal tilsynsførende for legepladsen, som een gang pr. Måned skal rapportere til INDU. Denne funktion varetages af Bent Dagelykke.

 

2. Foreningens PC

 

Vores PC er desværre brudt sammen i forbindelse med en opdatering af virus software. Der arbejdes på en mulighed for at få den i gang igen, da vores regnskab m.v. findes på PC’en.
Vi overvejer endvidere muligheden for at køre vores regnskab via en C5-online løsning. Per Holm undersøger prisniveau og betingelser for dette.


3. Flise- og kloakarbejde

 

Der er problemer med konstant vand udfor Stenbukvej 28 så snart det har regnet. Per Holm etablerer kontakt til at få dette udbedret hurtigst muligt.

Forskellige tilbud er modtaget på fældning af træer, fjernelse af hæk samt efterfølgende bortkørsel for Plads 2, Stenbukvej 2-16. Flemming Gjermandsen gennemgår tilbud og igangsætter renoveringen. Plads 7 på Stenbukvej skal ligeledes renoveres, og beboerne har indsent materiale til bestyrelsen om hvad man i fælleskab ønsker. Vi undersøger om dette er muligt i indeværende regnskabsår.

 

4. Næste møde

Dato for næste møde blev ikke aftalt.