Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Nina Esbenhein. Ingen afbud.

 

1. Seneste referat.

Seneste mødereferat blev gennemgået og underskrevet.

 

2. Brud på ordensreglementet.

Stadigt stigende problem med beboere der ikke overholder det ordensreglement vi har vedtaget i fællesskab. Det er især brugen af motoriserede redskaber (plæneklippere/trimmere, bore- og slibemaskiner, flismaskiner  o.lign) det er helt galt med. Det henstilles at man overholder ordensreglementet i fremtiden til alles bedste !!

 

3. Regnskab.

Der er kun een grundejer der endnu ikke har betalt kontingent for indeværende år. Rykkerprocedure er startet.

PH overfører ejerskabet til foreningens site til kassereren, så NE kan tilmelde betaling af den årlige ydelse automatisk via PBS.

 

4. Legeplads.

Vores gartner har lovet at reparere svævebanen, men dette er desværre endnu ikke sket. AS ringer og rykker for dette. Ligeledes skal ukrudt ved gyngestativerne fjernes, og en nedhængende gren for enden af Stenbukvej mod stien skal saves af.

 

5. Sommervedligeholdelse.

NE tager kontakt med kommunen, og rykker for svar på vores ansøgning om vejchikaner på Stenbukvej dateret 3. april 2006.

 

6. Eventuelt.

Operation Nabohjælp forsøges etableret på en plads på Stenbukvej. Beboerne bekoster selv denne udgift, men der bestilles 2 ekstra skilte til opsætning ved indkørsel til både Sikavej og Stenbukvej. Dette udelukkende for den preventive virkning i første omgang.

Fælles mailadresse er tilføjet på vores hjemmeside under punktet ”Bestyrelsen”.
AS bliver ansvarlig for at de modtagne mails omgående går videre til rette vedkommende i bestyrelsen, så en hurtig reaktion tilsikres.


7. Næste møde

Dato for næste møde blev aftalt til tirsdag 24. oktober. Mødet afholdes hos AS.