Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Marianne Dinesen. Ingen afbud.


 


1. Seneste referat.


 


Seneste mødereferater blev gennemgået, godkendt og underskrevet.


 


2. Nyt fra formanden.


 


Stenbukvej 50-64 ønsker at få fjernet træerne på pladsen. Som ved andre tilsvarende henvendelser, foretages dette af beboerne selv i fællesskab.


 


 3. Regnskab.


 


Egen vedligeholdelse ser ud til at blive dyrere end budgetteret, primært på grund af øgede udgifter til græsslåning. Generalforsamlingen skal spørges til råds om det niveau vi har nu skal holdes.


 4. Legepladsen.


 


Tilbud fra Tegler’s på lugning af ukrudt modtaget 1200 kroner pr. år.


EM præsenterer dette for fællesudvalget til eventuel godkendelse.


 5. Sommervedligeholdelse.


 


Vi har fået positivt svar fra Teknisk forvaltning, med accept på at vi må anbringe store sten i de sving og hjørner, hvor græsrabatten er kørt op.


 6. Næste møde


 


Dato for næste møde er aftalt til 13. november kl. 19:30 og afholdes hos Tove.