Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm. Ingen afbud.

 

1. Seneste referat.

Seneste mødereferat blev gennemgået og underskrevet.

 

2. Formanden orienterer.

Fællesforeningen har opgivet at ”gøre noget” vedrørende det stadigt stigende problem med hundeefterladenskaber i området. AS sender svar vedrørende en forespørgsel om dette til en grundejer.

En enkelt grundejer har trods adskillige rykkere endnu ikke betalt det årlige kontingent, så LB fremsender nu et sidste varsel på 10 dage inden sagen sendes til retslig incasso.

 

3. Regnvandsbrønde.

Kloak udfor Sikavej 29 er igen stoppet, selvom kommunen har renset denne i sommeren 2008. Vi har derfor bedt kommunen om at gentage oprensningen, men kommunen hævder nu at det ikke er kommunens ejendom og derfor heller ikke dem der har ansvaret !! Det har vi klaget over, men det viser sig at der eksisterer en over 10 år gammel bekendtgørelse fra Skovbo Kommunen der fastslår at regnvandsbrønde er grundejerforeningernes eget ansvar. Så kommunen har begået en fejl ved i alle de år at foretage oprensning af brønde. Vi kontakter hurtigst muligt et firma der kan foretage den nødvendige oprensning udfor Sikavej 29.


4. Snerydning / Saltning.

Regnemark Maskinstation har allerede ryddet sne og saltet een gang i denne ”sæson”. FG koordinerer snerydning med Moseskrænten i fremtiden.Der er kun een grundejer der endnu ikke har betalt kontingent for indeværende år. Rykkerprocedure er startet.

PH overfører ejerskabet til foreningens site til kassereren, så NE kan tilmelde betaling af den årlige ydelse automatisk via PBS.

 

5. Legeplads.

AS tager kontakt og forhandler betingelser med firma der har tilbudt en fremtidig vedligeholdelsesaftale af vores legeplads.

 

6. Næste møde

Dato for næste møde blev aftalt til mandag 26. januar. Mødet afholdes hos AS.