Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm. Mails modtaget på vores mail blev gennemgået, primært henvendelser fra ejendomsmæglere.


 


1. Formanden orienterer 


Bestyrelsesmedlem Annette Søndergaard har af personlige årsager ønsket at forlade bestyrelsen med omgående virkning. Bestyrelsen takker hermed Annette for det gode arbejde hun har udført for foreningen i flere år som medlem af bestyrelsen.


 


Der har været en del fra- og tilflytninger til vores grundejerforening i løbet af sommermånederne.


 


Seas-NVE har været rundt i kvarteret og informere om muligheden for at indlægge lyslederkabel. Det er op til hver enkelt grundejer at beslutte om dette ønskes.


 


Den på generalforsamlingen vedtagne etablering af en ny legeplads begynder at falde på plads. Vi har besluttet hvilken type vi ønsker installeret af firmaet ”Indu”. Imidlertid kræver dette en ansøgning til Teknisk Forvaltning Byg&By, så denne ansøgning sendes afsted nu. Der forestår herefter arbejde med at fjerne den nuværende legeplads, herunder gynger, vippehøns, svævebane samt basketballbanen. Frivillige ønskes til at hjælpe med dette arbejde, henvendelse til foreningens formand.


 


2. Regnskab 


Vi følger det vedtagne budget, og på trods af de mange fra- og tilflytninger har vi kun et par enkelte udestående tilgodehavender. 


3. Næste møde


 


Afholdes 4. december kl 19:00.


 
Per Holm, Sekretær