Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Bent Dagelykke.

1. Siden sidst

Grundejeren der er sendt til inkasso har givet møde i Fogedretten. Vi har dags dato modtaget brev fra advokaten med tilbud om en afdragsordning som vi må acceptere. Nu afventer vi næste udspil i denne kedelige sag.
Bent har kontaktet SEAS/NVE som har lovet snarest at foretage de nødvendige udskiftninger så der kommer lys i alle lygtestandere igen.

Der er som nævnt tidligere en masse fliser der ligger meget ujævnt på fortovet på Stenbukvej. Dan har taget en del fotos som nu fremsendes til Køge Kommune, hvorefter vi så håber og forventer en snarlig reparation.

De indkomne mails blev gennemgået, og det blev besluttet at Flemming tager personlig kontakt hvor det er nødvendigt.
Henrik tager sig af en henvendelse fra en ejendomsmægler vedrørende en forestående hushandel.
De øvrige mails er blevet besvaret skriftligt.

2. Generalforsamling

Vi har fået reserveret filmlokalet på Ejby Skole mandag 23. marts fra klokken 19. Selve generalforsamlingen begynder klokken 19:30, men bestyrelsen møder en halv time før. Dan sørger for forplejning til mødet.
Indkaldelse til generalforsamling uddeles i weekenden 7-8 marts.

3. Køge Kommune

Med henblik på at bringe deklarationerne for vores område up-to-date, er det aftalt med kommunen at vi fremsender et oplæg.
Dette oplæg fremstilles af Dan og Per, og der holdes møde desangående mandag 16. marts hos Per.

4. Næste møde

Næste møde er generalforsamlingen som afholdes 23. marts klokken 19:30 i Filmlokalet på Ejby Skole.

Per Holm, Sekretær