Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm.

1. Indkomne mails og breve

Der er ikke siden seneste møde modtaget mails til foreningen. Seneste referat godkendt.

2. Klager fra grundejere

På grund af diverse problemer med parkerede biler, campingvogne m.v. og deraf følgende klager fra generede naboer, vedtog bestyrelsen endnu engang at husstandsomdele foreningens vedtægter og ordensregler.

Bestyrelsen overvejer desuden at indkalde til et fællesmøde for de beboere der er involveret i de hyppigste klager. Bestyrelsen vil tilbyde 3 mulige datoer for dette beboermøde. Ansvarlig: Flemming Gjermandsen.

3. Stisystemet

Efter at samtlige græskanter nu er blevet renset, omdeler grundejerforeningen samtidigt med ordensregler og vedtægter en opfordring til hver enkelt grundejer om selv at fortsætte med at vedligeholde de pæne græskanter.

Skovbo Fliseservice er næsten færdig med de reparationer der blev aftalt under sommerens gennemgang af vores område.

Bestyrelsen har modtaget tilbud om total renovering af pladsen udfor Stenbukvej  21.

4. Snerydning

Møde med Køge Kommune om placering af ansvar for vedligehold og snerydning af vores stisystem er på grund af ferie endnu ikke afholdt. Per kontakter igen kommunen for at få etableret dette møde.

Det blev på bestyrelsesmødet besluttet at indhente alternativt tilbud på snerydning i den kommende vinter.

5. Næste møde

Næste møde afholdes 20. oktober klokken 19:00 hos Henrik Jensen.

Per Holm, Sekretær