Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Flemming Gjermandsen.


 


1. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Flemming Gjermandsen, Formand
Henrik Jensen overtager posten som kasserer fra Lene Bøttcher
Dan Andersen indtræder som bestyrelsesmedlem og overtager Bo’s ansvarsområder
Bent Dagelykke, bestyrelsesmedlem
Per Holm, Sekretær

2. Gennemgang af vores område


Bestyrelsen startede det reelle møde med en grundig gennemgang af hele vort område. Selvom vores område fremstår pænt og vedligeholdt, er det ved enkelte parceller nødvendigt at ”stramme op”.
Det er især hække og træer der vokser vildt udover stier og fortov og rækker langt udover parcellens skelpæle. Men også skæmmende ukrudt på ydersiden af hæk giver grund til påtale. Bestyrelsen vil derfor udlevere en henstilling til disse grundejere, med henblik på at få bragt tingene i orden.
Ligeledes føler bestyrelsen at det igen er tid til at omdele en udskrift af de fælles ordensregler for vores grundejerforening. Det er især når ”nogen” bruger motoriserede haveredskaber i weekend’en efter klokken 14 der afstedkommer klager til bestyrelsen.

3. Indkomne mails og breve


Der er modtaget mails om hushandler samt nogle forespørgsler som alle er besvaret.


4. SF-sten
Under gennemgangen blev det ligeledes konstateret at belægningen med SF-sten visse steder trænger til at blive repareret. Per kontakter derfor Skovbo Fliseservice hurtigst muligt, da disse SF-sten visse steder er til stor fare for både cyklister og gående.


5. Stisystemet


Per har også efter generalforsamlingen haft debat med kommunen om placering af ansvar for vedligehold og snerydning af vores stisystem. Køge Kommune er ikke helt sikre på placering af dette ansvar, så bestyrelsen besluttede at Per og Dan beder kommunen om et snarligt møde vedrørende dette.6. Næste møde
Næste møde afholdes 4. august klokken 19:00 hos Per.


 


 


Per Holm, Sekretær