Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Erling Madsen. Ingen afbud.

 

1. Seneste referat.

Seneste mødereferat blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

 

2. Regnskab.

Regning modtaget fra flisearbejde udført af Skovbo Fliseservice på plads på Stenbukvej. Regningen er noget større end forventet, men da det udførte arbejde er godkendt og veludført, og omfatter et noget større område end først aftalt, blev det besluttet at betale regningen, dog således at beløbet deles over 2 regnskabsår med det budgetterede beløb i indeværende år, og ”resten” i næste års regnskab.

Regnskabet blev herefter gennemgået, så det kan afleveres til revision i uge 6.

 

3. Sommervedligeholdelse.

Der er et problem med en beboer på Stenbukvej, der ikke vil acceptere at der placeres sten i hjørnerne som det blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Placering af en større sten (og ikke så let flytbar) forsøges, indtil ”problemet” kan forelægges igen på den næste generalforsamling.

Træer der vokser ud over vej og fortov på Stenbukvej er enten blevet beskåret eller helt fældet/fjernet af kommunen her i vinterperioden.

 

4. Vintervedligeholdelse.

Tove vil undersøge om der findes acceptable alternativer til Regnemark Maskinudlejning

 

5. Generalforsamling.

Afholdes Torsdag 31. marts 2005. Marianne reserverer lokale på skolen. Per formulerer de forslag der skal forelægges fra bestyrelsen på generalforsamlingen, bl.a:

   a)     Omdeling af referater

   b)     Ønsket højde på naurhækken

   c)     Hastighedsnedsættende foranstaltninger på Stenbukvej

   d)     Omformulering af ordensreglementet

   e)     Overtagelse af legepladsen

    f)     Sanktioner overfor grundejere ved overtrædelse af vore regler/vedtægter


Indkaldelse til generalforsamling incl. kopi af det reviderede regskab og forslag til budget for 2005, bliver omdelt i week-end’en 12-13 marts.

 

6. Næste møde.

Næste møde blev aftalt til Mandag 21. februar 2005 kl 19:30 hos Marianne Dinesen.

 

Per Holm, Sekretær