Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Joan Løkke. Ingen afbud.


1. Seneste referat.


Seneste mødereferat blev gennemgået og underskrevet.


2. Orientering fra formanden.


Sikavej 26: Græsslåning flere gange efter kl. 14 i week-end’en. EM tager kontakt.


Sikavej 27: Har modtaget anonym klage over rod på parcellen.


Sikavej 11: Ulovligt parkeret lastbil observeret næsten dagligt. EM tager kontakt.


Sikavej 12: Klage over hundeglam på parcellen. Er afsluttet med politianmeldelse, men lejeren er nu fraflyttet.


Modtaget tilbud på barkflisunderlag på legepladsen overstiger det bevilgede budget. Forelægges igen ved næste fællesudvalgsmøde 10. oktober.


I forbindelse med en ”sag” om et fald med en brækket arm til følge på Kastaniestien, undersøger vi vore forsikringspræmisser. ”Sagen” returneres til kommunen (EM).


MD rykker kommunen for svar vedr. skraldestativ og bom ved vandværket.


 3. Regnskab.


Kun een parcel mangler nu at betale. TC rykker for betaling. 3 grundejere har langt overskredet betalingsbetingelserne uden vi har effektueret rykkerprocedure. Disse er nu sat på en ”overvågningsliste”, så vi hurtigere kan rykke til næste år.


Alle foreningens medlemmer har nu betalt kontingent.


4. Sommer- og vintervedligeholdelse.


Valg af gartner afventer fællesudvalgets valg af ny gartner ved næste møde 10. oktober.


5. Næste møde


Dato for næste møde er aftalt til 28. oktober hos Erling Madsen kl. 19:30.