Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm. Ingen afbud.

 

1. Indkomne mails

 

Mails modtaget blev gennemgået, ingen udestående manglende besvarelser.

 

 

2. Siden sidst

 

Skovbo Fliseservice samt ”et andet firma” skal kontaktes med henblik på tilbudsgivning

på udbedring af vedvarende vandansamling på pladsen Stenbukvej 18-32. Per er ansvarlig for dette.
Det blev aftalt at Bent varetager kontakten til vores gartner.

Der er jord bag risten udfor Sikavej 48 som skal fjernes af gartneren.

Plads 2, som er Stenbukvej 2-16, etablerer beboerne selv beplantning på den renoverede plads.

Legepladsen: ”Brandmandsstangen” på legepladsen fjernes og erstattes med en rampe.

Denne rampe er nu bestilt til hurtig levering og opsætning.

 

 

3. Generalforsamling

 

Forslag fra bestyrelsen til næste års generalforsamling: Der kan ikke stilles forslag til generalforsamlingen via foreningens debatforum.

 

 

4. Næste møde

 

Næste møde afholdes 12. september 19:30 hos Lene.