Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Henrik Jensen.


1. Indkomne mails og breve
Mail modtaget d.d. vedrørende Plads 1 på Stenbukvej. Flemming Gjermandsen besvarer denne mail. Seneste referat godkendt.


2. Renovering af plads på Stenbukvej
Udgifterne til renovering af pladsen Stenbukvej 21-39 bliver så store at den ikke bliver foretaget i indeværende regnskabsår, men medtages på budgettet for det kommende år. Pladsen bliver derfor tidligst renoveret i foråret 2015.


3. Stisystemet
Skovbo Fliseservice har nu afsluttet de reparationer der blev aftalt under sommerens gennemgang af vores område.

4. Legepladsen
Der er konstateret graffiti på legepladsen – Bent Dagelykke kontakter INDU.
 
5. Snerydning
Møde med Køge Kommune om placering af ansvar for vedligehold og snerydning af vores stisystem er nu endeligt berammet til at foregå den 30. oktober kl. 16:00. Deltagere Dan Andersen og Per Holm.
På bestyrelsesmødet blev der enighed om at forlænge aftalen med foreningens nuværende snerydder i den kommende vinter.
Efter dette punkt var formand Flemming Gjermandsen desværre nødt til at forlade bestyrelsesmødet.


6. Regnskab
En enkelt grundejer har stadig ikke betalt det obligatoriske bidrag til grundejerforenin-gen,  så sagen er nu sendt til incasso.

7. Ændring af vedtægterne
Bestyrelsen foreslår følgende ændring på næste års generalforsamling: §14 ændres til: ”Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal i bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening”.

8. Næste møde
Næste møde afholdes 12. januar klokken 19:00 hos Dan Andersen.

 

 

Per Holm, Sekretær