Feature Image

Så foreligger det godkendte referat fra den årlige Generalforsamling på vores website.
Samtidigt er det reviderede regnskab for 2016 samt budgettet for indeværende år tilgængeligt.