Feature Image

Deltagere: 

Mette Køster, Køge Kommune
Dan Andersen, Ejby Syd
Per Holm, Ejby Syd

Snerydning

Mette Køster var velforberedt og havde til mødet indhentet relevant information om gældende praksis for snerydning i vores område.

De forskellige ansvarsområder var indtegnet med forskellige farver på et stort oversigtskort, så det umiddelbart fremgik hvem der havde ansvar for snerydning på de enkelte stier og veje.

Det kom som en større overraskelse for både Dan og jeg, at Fællesforeningens ansvarsområde var så stort som forevist. Især da kommunen tidligere altid selv har forestået snerydning på mange af disse områder.

Vi fik kortet med hjem, og dette er senere afleveret til formand Flemming Gjermandsen, som vil fremstille et par kopier til både eget brug, til fællesforeningen samt til Ejby Syd’s arkiv.

Bestyrelsens beføjelser

Vi drøftede herefter de manglende muligheder for sanktioner fra bestyrelsens side overfor påtale til de enkelte grundejere. Der har i årenes løb og efterhånden med stigende frekvens  været nabostridigheder som beboerne efterfølgende har bedt bestyrelsen om at ”løse”.  Her har bestyrelsen manglet mulighed for at kunne gribe ind med en bestemmende sanktion.

På mødet fremgik det helt klart at Køge Kommune her vil kunne træde ind og ved direkte påtale kræve at beboeren efterlever henvendelsen fra bestyrelsen.

Parkeringsproblematikken i vores område, hvor flere og flere husstande efterhånden råder over i hvert fald 2 biler, blev også drøftet. Her blev den kommunale deklaration dateret helt tilbage til 6.10.1975, men som stadig er gældende, draget ind i samtalen. Herefter blev det fastslået at denne deklaration burde tages op til fornyelse, og derfor retter vi snarest henvendelse til rette myndighed i Køge Kommune med henblik på dette.
Da problemet med de mange parkerede biler udenfor egen grund er et stadig stigende problem, vil Køge Kommune sende ”folk” ud for at tilsikre at parkeringsregulativet bliver overholdt i vores område.

Afsluttende

Herefter blev mødet afsluttet, og efterfølgende har foreningen modtaget denne information fra Køge Kommune:

Hej Per,

Tak for godt møde, jeg håber I får nytte af det.

Vedr. deklarationen er det bedst, at I skriver en mail til TMF@koege.dk med jeres spørgsmål omkring deklarationen og evt. scanner den ind og vedhæfter deklarationen, hvis det kan lade sig gøre.

Med hensyn til ulovlig og uhensigtsmæssig parkering har jeg talt med parkeringsteamet, som på et tidspunkt sender nogle parkeringsvagter forbi Sikavej og Stenbukvej for at se om færdselsloven og Køge Kommunes parkeringsregulativ bliver overholdt. I kan se mere om parkering på kommunens hjemmeside.
Venlig hilsen
Mette Køster

Referat: Per Holm