Feature Image

Foreningens tidligere formand og mangeårige kasserer Henrik Jensen er på valg ved den kommende generalforsamling i marts 2024.
Henrik har allerede nu meddelt bestyrelsen at han ikke ønsker at genopstille, og vi har derfor nu god tid til at finde en kvalificeret afløser.
Du opfordres derfor til at rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem, hvis du er interesseret i at have ansvaret for foreningens regnskab.
Dette kan blandt andet gøres via kontaktformularen på forsiden af denne website. Vi ser frem til din henvendelse.