Feature Image

Bestyrelsen modtager desværre i stigende grad klager over støj, generende parkering og generel nabochikane.

Vi er 131 grundejere, som i fællesskab har aftalt hvilke regler der skal gælde for netop vores område.
Opmærksomheden bedes derfor rettet mod disse regler, som selvfølgelig kan læses på “ejbysyd.dk”.
Det gældende “Ordensreglement” kan også læses her: https://ejbysyd.dk/regler/ordensreglement

Bestyrelsen har ingen bemyndigelse til at uddele bøder eller lignende, og opfordrer derfor til at I kontakter hinanden og derigennem finder en løsning på det opståede problem.