Feature Image

Fællesforeningen 11CP har følgende meddelelse:

Med baggrund i den debat der har været i de offentlige medier omkring fældning af kastanjetræerne,
skal vi herved orientere om baggrunden for beslutningen.
Gennem meget lang tid har vi konstateret at kastanjetræerne havde fået svamp/mider og
konsekvenserne betød, at træerne langsomt men sikkert, døde. Sygdommen er blevet bekræftet af
flere gartnere og skovfolk.
Det medførte at vi gennem flere år fældede flere kastanjetræer for at få sygdommen til at stoppe.
Den kamp tabte vi, da kastanjetræerne blev syge et efter et.
I 2019 besluttede Fællesforeningen 11 CP at skaffe penge til fældning af alle de sidste 30
kastanjetræer. Dette blev gjort indenfor budgettet og medførte ikke kontingentstigning til
medlemmerne.
Afstemningen viste 7 foreninger stemte for og 1 forening undlod at stemme. I starten af 2020
startede vi arbejdet med projektet og indhentede flere tilbud på fældning. Så kom regnen i januar –
februar måned, hvilket gjorde at de tunge maskiner ikke kunne køre på området. Efterfølgende
havde vi første bølge af Co-Vid 19 som medførte, at handlingen ikke kunne gennemføres.
Nu er vi i gang og projektet ”fældning af kastanjetræerne” er næsten gennemført med et flot
resultat.
Nogle har spurgt om hvorfor nu og hvorfor ikke vente til efteråret/vinteren? Det skyldes, at vi
konstaterede at kastanjetræerne blev dårligere og dårligere og risikoen blev kraftig forøget for at
store grene og trækroner kunne falde ned i stærk blæst og skade mennesker, dyr etc.
Den risiko vil vi ikke udsætte personer som færdes i området for. Det kaldes rettidig omhu.
Mange har spurgt om genplantning af nye træer og det emne er stadig på foreningens dagsorden.
Beslutningen sker demokratisk, som i andre foreninger, og er på dagsordenen i årets løb
Vi forventer at have en plan for genplantning klar i løbet af 2020, som kan besluttes i 2021 og
gennemføres i 2021/2022.
Flere har nævnt forslag om at søge fonde for at få penge til genplantning. Det har vi arbejdet med
gennem flere år, men desværre må vi meddele, at INGEN fonde har vist interesse for planen.
Begrundelserne har ofte været at arealet er privat og at grundejerne, andelshavere, lejere, etc., skal
betale. Køge kommune har ikke vist tegn på interesse, trods flere henvendelser og henholder sig til
deklarationen på området.
Vi arbejder naturligvis videre på at finde penge til planen. Totalsummen er ca. 90-100.000 kr.,
afhængig af hvilke træer der skal genplantes, gravning, opstilling etc. Spørgsmål modtages gerne og
vi skal svare så hurtigt som muligt.

Formand Claus U. Hansen
Rævens Kvarter 25, Ejby
4623 Lille Skensved
Tlf. 28 11 22 76
clausulrik@gmail.com

Kasserer Rene Birch
Egernets Kvarter 36 Ejby
4623 Lille Skensved
Tlf. 26 11 60 69
renebirch@outlook.dk