Feature Image

Som nævnt tidligere blev afholdelsen af den ordinære Generalforsamling udsat på grund af Corona-situationen.
Nu har vi muligheden, men bestyrelsen har valgt at vente med Generalforsamlingen til efter skolesommerferien.
Vi afholder derfor Generalforsamling torsdag 26. august klokken 19:00 i Ejby Medborgerhus.

Deadline for indkomne forslag er derfor nu torsdag 15. juli.

Eventuelle forslag stiles til bestyrelsen via kontakten på forsiden af klubbens website.

Med venlig hilsen
Per Holm
Formand