Feature Image

Som nævnt tidligere blev afholdelsen af den ordinære Generalforsamling udsat på grund af Corona-situationen.
Nu har vi muligheden, men bestyrelsen har valgt at vente med Generalforsamlingen til efter skolesommerferien.
Vi afholder derfor Generalforsamling torsdag 26. august klokken 19:00 i Ejby Medborgerhus.

Deadline for indkomne forslag er derfor nu torsdag 15. juli.

Eventuelle forslag stiles til bestyrelsen via kontakten på forsiden af klubbens website.

Med venlig hilsen
Per Holm
Formand

Nyheder