Feature Image

Husk den årlige Generalforsamling afholdes Onsdag 25. marts klokken 19:00 i Ejby Medborgerhus.
Indkaldelsen tilligemed regnskab og budget kan læses ved at klikke HER.
Bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens vedtægter kan læses ved at klikke HER.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer
 4. Rettidigt indkomne forslag (Bestyrelsen: vedtægtsændringer)
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse
  Kasserer Henrik Jensen, modtager genvalg,
  Best.medlem Dan Andersen, modtager genvalg,
  Best.medlem Georg Andersen, modtager genvalg.
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Valg af 2 revisorsuppleanter
 10. Eventuelt

Under punkt 10 eventuelt, kan der ikke fremsættes forslag til afstemning.

Ifølge vedtægternes §6 stk. 4 SKAL kontingentet være betalt senest den 31. december 2019.
I modsat fald fortabes retten til deltagelse i generalforsamlingen samt valgbarhed.

Vel mødt