Feature Image

Den planlagte Generalforsamling den 25. marts blev aflyst på grund af Covid-19. Men nu er det endeligt blevet muligt for os at afholde Generalforsamlingen. Denne vil finde sted torsdag den 13. august klokken 19 i Ejby Medborgerhus.

Det bliver selvfølgelig en meget anderledes Generalforsamling, idet der allerede er forløbet 4-5 måneder siden den oprindelige skulle være afholdt. I den periode er der blevet udsendt og betalt kontingent for indeværende år, aftalt gartneropgaver og meget andet som normalt afventer en godkendelse fra Generalforsamlingen.

Det der ”resterer” er derfor primært stillingtagen til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer samt valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer samt revisorsuppleanter.

Hvis den oprindelige indkaldelse er ”gået tabt” kan det afhjælpes via disse links:

Den oprindelige indkaldelse incl. regnskab og budget

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Vel mødt
Bestyrelsen