Feature Image

Husk at 1. februar er sidste chance for indlevering af forslag til Generalforsamlingen 2021, som vi håber at få mulighed for at gennemføre ultimo marts.

Iflg. vedtægterne:
“Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Sager der ikke er optaget på dagsordenen kan ikke sættes under afstemning.
Forslag til Generalforsamlingen skal stiles til formanden, eller via kontaktformularen på foreningens website.”