Feature Image

Som de fleste nok allerede har konstateret er fældning af træer på naurstien (stien mod marken langs Sikavej og Stenbukvej) allerede påbegyndt.
Det er planen at der fældes 10 træer i første omgang, incl. rodfræsning.
Grunden til at træerne fældes er sygdom.
Området “håndteres” af “Fællesforeningen 11CP” – og det er således ikke Grundejerforeningen Ejby Syd der forestår denne fældning.