Feature Image

På seneste generalforsamling blev der under punktet “eventuelt” forespurgt om mulighed for at få opsat et trafikspejl i det skarpe 90 graders sving på Stenbukvej.
Begrundelsen var at man “skærer hjørnet” i lidt for høj fart, hvilket kunne give farlige situationer.
Vi har for længe siden fremsendt en forespørgsel på dette til Køge Kommune, som har svaret følgende:

Vi er generelt imod at opsætte trafikspejle, da det kan give en falsk tryghed. Yderligere er det ikke anbefalet at det opsættes når hastigheden er 50 km/t i en byzone.

Du kan læse mere om trafikspejle i nedenstående link. Her fremgår det i hvilke (sjældne) tilfælde det kan overvejes, og i hvilke tilfælde det kraftigt anbefales at de ikke opsættes.

Trafikspejle (vejregler.dk)

Da jeres henvendelse blandt andet bygger på at der køres for stærkt, vil opsætning af et trafikspejl kunne medføre at bilister fejltolker hvor langt de modkørende biler er fra svinget, og dermed bidrage til yderligere farlige situationer.

Efter kontakt med politiet, har de samme holdning ift. opsætning af trafikspejl.

Dog har vi haft vores vejsyn ude og besigtige svinget, hvor vi anerkender de problematikker som beskrevet i jeres henvendelse.

Vi ønsker derfor at optegne varslingslinjer i svinget, således trafikanter hjælpes til at holde deres vejbane, og derved begrænse mængden af trafikanter i modsatte vognbane, samt at få nedsat hastigheden.

Her det foreslåede forløb:

Der er indhentet politiets accept på løsningen vedr. optegning af varslingslinjer.

Efter vores accept af den foreslåede løsning, er denne nu blevet etableret.
Mange tak for hurtig handling.
Hilsen Bestyrelsen Ejby Syd