Vi har i FÆLLESSKAB vedtaget nogle regler for støj i vores område.

Bestyrelsen har i foråret postkasseomdelt foreningens ordensreglement.
Alligevel oplever vi at foreningens medlemmer enten ikke kan forstå meget simple regler, eller simpelthen vil prioritere egne interesser fremfor imødekommenhed og overholdelse af fælles regler.
Det er åbenbart “mig-mig-mig” holdningen der er slået igennem blandt nogle af foreningens medlemmer.

Det kan da ikke være rigtigt at forholdvis intelligente mennesker ikke kan forstå og OVERHOLDE simple regler.
Er du IKKE interesseret i at overholde de fælles regler, vil vi opfordre dig til at møde op på Generalforsamlingen sidst i Marts 2020, og/eller fremsende ændringsforslag til Ordensreglementet inden fristen 1.2.2020.

Med håb om forbedringer i fremtiden.
Bestyrelsen