INDTÆGTER

Kontingent-301.300,00
Rykkergebyr
Tab på debitorer1054,00
Renter-182,93
Indtægter i alt-300.428,93

UDGIFTER

Vedligeholdelse egne arealer

Sommer33.675,00
Vinter35.050,00
Anden vedligeholdelse96.875,00
SF sten0,00
Kloakker0,00
Legeplads24.075,00 189.675,00

Vedligeholdelse fælles arealer

Fællesforeningen – sommer52.400,00
Andre udgifter00,00 52.400,00

Administration

Kontorhold5.628,00
Gebyrer240,00
PBS/Nets1.157,75
Forsikring1.022,04
Øvrige udgifter11.069,34
Møder25.000,00 44.117,13
Udgifter i alt286.192,13
Resultat 2015 (Overskud)-14.236,80