INDTÆGTER
Kontingent

301.300,00

Renter

604,74

Indtægter i alt

301.904,74

 

UDGIFTER
– Vedligeholdelse egne arealer:

Sommer

39.250,00

Vinter

55.750,00

Anden vedligeholdelse

28.125,00

SF sten

0,00

Legeplads

22.875,00


– Vedligeholdelse fælles arealer:

Fællesforeningen

52.400,00


– Administration
Kontorhold

800,95

Gebyrer

300,00

Multidata PBS

1.060,28

Forsikring

972,75

Øvrige udgifter

1.508,60

Møder

24.760,95


Udgifter i alt


227.803,53

Resultat 2012 Overskud


74.101,21