INDTÆGTER
Kontingent

301.300,00

Renter

407,94

Indtægter i alt

301.707,94

 

UDGIFTER
– Vedligeholdelse egne arealer:

Sommer

68.500,00

Vinter

18.750,00

Anden vedligeholdelse

8.750,00

SF sten

21.250,00

Legeplads

29.237,50


– Vedligeholdelse fælles arealer:

Fællesforeningen

52.400,00


– Administration
Kontorhold

318,00

Gebyrer

300,00

Multidata PBS

1.047,61

Forsikring

967,00

Øvrige udgifter

1.510,75

Møder

24.949,00


Udgifter i alt


227.979,86

Resultat 2011 Overskud


73.728,08