INDTÆGTER
Kontingent

222.700,00

Tab på debitorer

-3.586,31

Renter

365,86

Indtægter i alt

219.479,55

 

UDGIFTER
– Vedligeholdelse egne arealer:

Sommer

70.387,50

Vinter

124.575,01

Anden vedligeholdelse

49.890,00

   


 – Vedligeholdelse fælles arealer:

Fællesforeningen

52.400,00

SF-sten

37.250,00

Legeplads

18.113,00 


 – Administration
Kontorhold

3.334,00

Gebyrer

  300,00

Multidata PBS

1.048,08

Forsikring

849,50

Øvrige udgifter

  1.332,70

Møder

24.997,00


Udgifter i alt


384.476,79

Resultat 2010


-164.997,24