INDTÆGTER
Kontingent

224.400,00

Renter

2.864,51

Indtægter i alt

227.264,51

 

UDGIFTER
– Vedligeholdelse egne arealer:

Sommer

67.750,00

Vinter

12.153,13

Anden vedligeholdelse

 0,00

   


 – Vedligeholdelse fælles arealer:

Fællesforeningen

52.400,00

Legeplads

0,00 


 – Administration
Kontorhold

1.435,00

Gebyrer

  163,00

Multidata PBS

1.050,96

Forsikring

816,75

Øvrige udgifter

   888,00

Møder

19.938,50


Udgifter i alt


156.595,34

Resultat 2009


70.669,17