INDTÆGTER
Kontingent (131 x 1700,00)

222.700,00

Renter

1.620,55

Indtægter i alt

224.320,55

 

UDGIFTER
– Vedligeholdelse egne arealer:

Sommer

54.500,00

Vinter

11.629,69

Anden vedligeholdelse

 38.312,50

104.442,19


 – Vedligeholdelse fælles arealer:

Fællesforeningen

57.320,00

Legeplads

2.500,00 

59.820,00


 – Administration
Kontorhold (website+økon.program)

8.381,00

PBS

1.199,10

Forsikring

745,00

Øvrige udgifter

1.975,10

Bestyrelsesmødeudgifter incl. honorar

24.993,00

37.293,20


Udgifter i alt


201.555,39

Andre indtægter(retur SEAS/NVE)

4.892,00

Kontingent indbetalt 2005

1.700,00

Resultat 2006


29.357,16