INDTÆGTER
Kontingent (131 x 1700,00)

222.700,00

Renter

459,54

Indtægter i alt

 

223.159,54

 

 

 

 

 

 

 

 


UDGIFTER
– Vedligeholdelse egne arealer:
Sommer

53.500,00

Vinter

19.321,88

Anden vedligeholdelse

 7.862,50

80.684,38


 – Vedligeholdelse fælles arealer:

Fællesforeningen

65.697,00

Overdragelse legeplads

-8.000,00 

57.697,00


Administration
Kontorhold m.m.

910,00

PBS

1.914,68

Forsikring

904,00

Øvrige udgifter

1.318,20

Bestyrelsesmødeudgifter incl. honorar

24.975,25

30.022,13


Udgifter i alt


168.403,51


Resultat 2005


54.756,03