INDTÆGTER
Kontingent (131 x 1300,00)

170.300,00

Renter

1.242,67

Indtægter i alt

 

171.542,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UDGIFTER
– Vedligeholdelse egne arealer:
Sommer

65.547,34

Vinter

 6.531,25

Anden vedligeholdelse

67.607,25

139.685,84


 – Vedligeholdelse fælles arealer:

Fællesforeningen

56.330,00 

56.330,00


Administration
Kontorhold m.m.

384,00

Hjemmeside

350,00

Multi Data

1.111,54

Forsikring

750,00

Øvrige udgifter

465,00

Mødeudgifter

24.969,26

28.029,80


Udgifter i alt


224.045,64


Resultat 2004 (underskud)


-52.502,97