INDTÆGTER
Kontingent (131 x 1100,00)

144.100,00

Renter

1.500,00

Indtægter i alt

145.600,00


UDGIFTER
 – Vedligeholdelse egne arealer:
Sommer

65.000,00

Vinter

10.000,00

Anden vedligeholdelse

20.000,00


95.000,00


 – Vedligeholdelse fælles arealer:

Fællesforeningen

55.000,00 


55.000,00


Administration

Hjemmeside

2.000,00

Kontorhold m.m.

2.000,00

Multi Data

1.200,00

Forsikring

1.000,00

Mødeudgifter

25.000,00


31.200,00


Udgifter i alt


181.200,00


Resultat 2003 (underskud)


-35.600,00