INDTÆGTER
Kontingent (131 x 1100,00)

144.100,00

Renter

1.775,24

Indtægter i alt

145.875,24


UDGIFTER
 – Vedligeholdelse egne arealer:
Sommer

36.875,00

Vinter

2.500,00

Anden vedligeholdelse

12.345,00


51.720,00


 – Vedligeholdelse fælles arealer:
Sommer

30.457,52

Fællesforeningen

  23.580,00 


54.037,52


Administration

Øvrige udgifter

218,00

Kontorhold m.m.

2.036,00

Multi Data

1.004,16

Forsikring

250,00

Mødeudgifter

20.000,00


23.508,16


Udgifter i alt


129.265,68


Resultat 2002 (overskud)


16.609,56