INDTÆGTER

Kontingent-262.000,00
Rykkergebyr0,00
Tab på debitorer0,00
Renter-57,75
Indtægter i alt-262.057,75

UDGIFTER

Vedligeholdelse egne arealer

Sommer43.675,00
Vinter34.500,00
Anden vedligeholdelse43.023,75
SF sten0,00
Kloakker17.144,52
Legeplads24.765,00 163.108,27

Vedligeholdelse fælles arealer

Fællesforeningen – sommer55.020,00
Andre udgifter fælles arealer (vinter ekstra ktg.2018)0,00 55.020,00

Administration

Kontorhold2.094,00
Gebyrer305,00
PBS/Nets1.114,02
Forsikring1.063,07
Bestyrelsesmøder4.300,00
Telefon (Bestyrelsen)11.500,00
Kontorhold (Bestyrelsen)5.200,00
Vederlag (Bestyrelsen)4.000,00
Andre udgifter4.788,55 34.392,64
Udgifter i alt252.492,91
Resultat 2019 (Overskud)-9.564,84