INDTÆGTER

Kontingent-262.000,00
Rykkergebyr0,00
Tab på debitorer2000,00
Renter-42,50
Indtægter i alt-260.042,50

UDGIFTER

Vedligeholdelse egne arealer

Sommer32.452,50
Vinter50.750,00
Anden vedligeholdelse5.250,00
SF sten0,00
Kloakker4.375,00
Legeplads24.375,00 117.202,50

Vedligeholdelse fælles arealer

Fællesforeningen – sommer52.400,00
Andre udgifter fælles arealer (vinter ekstra ktg.2018)16.715,60 69.115,60

Administration

Kontorhold1.366,00
Gebyrer300,00
PBS/Nets1.088,64
Forsikring991,63
Bestyrelsesmøder4.000,00
Telefon (Bestyrelsen)11.500,00
Kontorhold (Bestyrelsen)5.500,00
Vederlag (Bestyrelsen)4.000,00
Andre udgifter6.032,67 34.778,94
Udgifter i alt221.097,04
Resultat 2018 (Overskud)-38.945,46