INDTÆGTER

Kontingent-262.000,00
Rykkergebyr-600,00
Tab på debitorer0,00
Renter-108,89
Indtægter i alt-262.708,89

UDGIFTER

Vedligeholdelse egne arealer

Sommer41.112,50
Vinter60.375,00
Anden vedligeholdelse0,00
SF sten1.250,00
Kloakker4.868,90
Legeplads24.375,00 131.981,40

Vedligeholdelse fælles arealer

Fællesforeningen – sommer52.400,00
Andre udgifter0,00 52.400,00

Administration

Kontorhold1.299,00
Gebyrer300,00
PBS/Nets1.403,32
Forsikring976,84
Bestyrelsesmøder4.000,00
Telefon (Bestyrelsen)11.500,00
Kontorhold (Bestyrelsen)5.500,00
Vederlag (Bestyrelsen)4.000,00
Andre udgifter3.358,50 32.337,66
Udgifter i alt216.719,06
Resultat 2017 (Overskud)-45.989,83