INDTÆGTER

Kontingent-262.000,00
Rykkergebyr0,00
Renter0,00
Indtægter i alt-262.000,00

UDGIFTER

– Vedligeholdelse egne arealer

Sommer40.000,00
Vinter100.000,00
Anden vedligeholdelse10.000,00
Kloakker10.000,00
SF sten20.000,00
Legeplads25.000,00205.000,00

– Vedligeholdelse fælles arealer:

Fællesforeningen (370 kr pr andel)48.470,00
Fællesforeningen vinter0,0048.470,00

Administration

Kontor (foreningen)1.500,00
Gebyrer800,00
PBS/Nets1.500,00
Forsikring1.300,00
Bestyrelsesmøder4.000,00
Telefon (Bestyrelsen)11.500,00
Kontorhold (Bestyrelsen)5.500,00
Vederlag (Bestyrelsen)4.000,00
Andre udgifter3.000,0033.100,00
Udgifter i alt286.570,00
Budget 2022 (Underskud)24.570,00