INDTÆGTER

Kontingent262.000,00
Renter0,00
Indtægter i alt262.000,00

UDGIFTER

– Vedligeholdelse egne arealer

Sommer45.000,00
Vinter80.000,00
Anden vedligeholdelse40.000,00
Kloakker5.000,00
SF sten2.000,00
Legeplads24.400,00196.400,00

– Vedligeholdelse fælles arealer:

Fællesforeningen – sommer52.400,00
Fællesforeningen vinter (ekstra for et år)16.899,0069.299,00

Administration

Kontorhold m.m.1.000,00
Gebyrer300,00
PBS/Nets1.500,00
Forsikring1.000,00
Bestyrelsesmøder4.000,00
Telefon (Bestyrelsen)11.500,00
Kontorhold (Bestyrelsen)5.500,00
Vederlag (Bestyrelsen)4.000,00
Andre udgifter2.000,0030.800,00
Udgifter i alt296.499,00
Budget 2018 (Underskud)34.499,00