INDTÆGTER

Kontingent262.000,00
Renter0,00
Indtægter i alt262.000,00

UDGIFTER

– Vedligeholdelse egne arealer

Sommer45.000,00
Vinter80.000,00
Anden vedligeholdelse90.000,00
Kloakker0,00
SF sten2.000,00
Legeplads24.400,00241.400,00

– Vedligeholdelse fælles arealer:

Fællesforeningen – sommer52.400,0052.400,00

Administration

Kontorhold m.m.1.000,00
Gebyrer300,00
PBS/Nets1.100,00
Forsikring1.100,00
Øvrige udgifter2.000,00
Møde- og bestyrelsesudgifter25.000,0030.500,00
Udgifter i alt324.300,00
Budget 2017 (Underskud)62.300,00