INDTÆGTER

Kontingent235.800,00
Renter0,00
Indtægter i alt235.800,00

UDGIFTER

– Vedligeholdelse egne arealer

Sommer40.000,00
Vinter70.000,00
Anden vedligeholdelse55.000,00
Kloakker15.000,00
SF sten13.000,00
Legeplads24.400,00217.400,00

– Vedligeholdelse fælles arealer:

Føllesforeningen – sommer52.400,0052.400,00

Administration

Kontorhold m.m.1.000,00
Gebyrer300,00
PBS/Nets1.200,00
Forsikring1.200,00
Øvrige udgifter2.000,00
Møde- og bestyrelsesudgifter25.000,0030.700,00
Udgifter i alt300.500,00
Budget 2016 (Underskud)64.700,00