INDTÆGTER

Kontingent301.300,00
Renter0,00
Indtægter i alt301.300,00

UDGIFTER

– Vedligeholdelse egne arealer

Sommer40.000,00
Vinter70.000,00
Anden vedligeholdelse55.000,00
Kloakker15.000,00
SF sten13.000,00
Legeplads23.880,00216.880,00

– Vedligeholdelse fælles arealer:

Sommer52.400,0052.400,00

Administration

Kontorhold m.m.1.000,00
Gebyrer300,00
PBS/Nets1.200,00
Forsikring1.200,00
Øvrige udgifter2.000,00
Møde- og bestyrelsesudgifter25.000,0030.700,00
Udgifter i alt299.980,00
Budget 2014 Overskud-1.320,00