INDTÆGTER

Kontingent301.300,00
Renter500,00
Indtægter i alt301.800,00

UDGIFTER

Vedligeholdelse egne arealer

Sommer40.000,00
Vinter80.000,00
Anden vedligeholdelse40.000,00
Kloakker20.000,00
SF sten15.000,00
Legeplads23.445,00 218.445,00

Vedligeholdelse fælles arealer

Sommer52.400,0052.400,00

Administration

Kontorhold m.m.2.000,00
Gebyrer300,00
Multidata PBS1.200,00
Forsikring1.000,00
Øvrige udgifter2.000,00
Møde- og bestyrelsesudgifter25.000,00 31.500,00
Udgifter i alt302.345,00
Budget 2013-545,00